Caroline Gjerding

Daglig leder Bergen – Valent

Mine kollegaer