Dan Wange

Dan Wange

Leder Rekruttering – Karabin

Dan Wange er partner og har nasjonalt ansvar for rekruttering i Karabin. Han har vært i Karabin siden 2007 og sitter i ledergruppen i selskapet.

Dan har erfaring med gjennomføring av forbedringsprosjekter i både privat og offentlig sektor, herunder prosjekt- og programledelse, digitalisering, prosesskartegging og kontinuerlig forbedring. Dan har arbeidet med prosjekter i store organisasjoner og har erfaring fra gevinstrealisering med dokumenterbare resultater, effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser. 

Sertifisert MSP Programledelse, PRINCE2 og LEAN Six Sigma Green Belt. Han har lang erfaring som fasilitator og spesifikk erfaring med prosesskartlegging, digitalisering og implementering av endringsprosjekter i større offentlige og private virksomheter. Dan har bransjeerfaring fra offentlig sektor, olje og gass, energi, telekom og finans.

 

dw@karabin.no

96626263

I’m hiring

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor